Ima 3857ce8

 

 

Zarząd Koła Łowieckiego Nr 14 LEŚNIK w Poznaniu

zwołuje w dniu 22 czerwca 2024 r. o godz. 10.00 w siedzibie

Zarządu Okręgowego PZŁ w Poznaniu przy ul. Libelta 37

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Koła

Porządek obrad

Darz Bór!
Sekretarz Paweł Andrzejczak

 

Zmiany w przepisach łowieckich podyktowane ustawą o IGO

Z dniem 1 kwietnia 2022 r. weszły w życie nowelizacje rozporządzeń Ministerstwa Klimatu i Środowiska w celu dostosowania przepisów do zmian dokonanych ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1718).

Skrót „IGO” oznacza Inwazyjne Gatunki Obce, których listę określają przepisy wydane na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 2 ww. ustawy, a do czasu wejścia w życie tych przepisów, jednak nie dłużej niż do 18 grudnia 2022 r. za IGO uznaje się gatunki wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych jako mogącym zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym (Dz. U. z 2011 r. poz. 1260).

Do IGO należą m.in.: jenot, piżmak, szop pracz.

Poniżej podajemy informacja na temat znowelizowanych rozporządzeń wraz z wyjaśnieniami:

1). Rozporządzenie z dnia 31 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz. U. poz. 717)

Rozporządzenie to określa nowy wzór upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego oraz nowy wzór książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym. We wzorze upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego myśliwy, który otrzyma upoważnienie do wykonywania polowania na gatunki łowne może na to samo pozwolenie pozyskiwać inwazyjne gatunki obce (IGO). Wpisuje je tylko w kolumnie 8., czyli w sprawozdaniu z polowania indywidualnego, gdzie podaje gatunek z listy IGO, liczbę pozyskanych sztuk, datę, godzinę i miejsce polowania oraz opis formy poroża.

Natomiast we wzorze książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym data i godzina zakończenia polowania indywidualnego w przypadku polowania nocnego musi być dokonana do godziny 9.00 po zakończeniu polowania. Jednocześnie książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym została rozszerzona o sprawozdania z polowania indywidualnego o gatunki IGO.

2). Rozporządzenie z dnia 29 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz. U. poz. 714)

Rozporządzenie to oznacza, że norka amerykańska (wizon amerykański) pozostała na liście zwierząt łownych z całorocznym okresem polowań.

3). Rozporządzenie z dnia 25 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych (Dz. U. poz. 696)

Nowelizacja rozporządzenia oznacza, że z listy gatunków łownych znikają: jeleń sika, jenot, szop pracz i piżmak.

Darz Bór !

Łowczy Zbigniew Karalus,

 

ZIPOD ASF – od 01.01.2022 r. obowiązek zgłaszania padłych i odstrzelonych dzików !!!

Zarząd Koła informuje, że Główny Lekarz Weterynarii wprowadza od dnia 1 stycznia 2022 r. obowiązek zgłaszania znalezionych padłych oraz odstrzelonych dzików poprzez aplikację ZIPOD (Zintegrowany Interfejs Padłych i Odstrzelonych Dzików). Dodatkowo GLW informuje, że w przypadku nie dokonanie zgłoszenia, kwota przysługująca za znalezienie padłego dzika lub odstrzelonego dzika, przewidziana w obowiązujących przepisach prawa, będzie pomniejszona o 20% w wyniku konieczności poniesienia kosztów dodatkowych czynności po stronie Inspekcji Weterynaryjnej.

W związku z powyższym obowiązkiem od dnia 1 stycznia 2022 r. niezbędne będzie każdorazowo przed zamknięciem polowania w EKEP w wyniku, którego pozyskano dzika, w tym sanitarnie zamieszczenie następujących informacji: waga tuszy dzika, nr znacznika lub opaski oraz min. 2 zdjęcia, tj. zdjęcie dzika oraz zdjęcie znacznika lub opaski.

Dla ułatwienia procesu zgłaszania, obsługą aplikacji ZIPOD do czasu odwołania zajmie się Sekretarz Koła.

Darz Bór!

Łowczy Zbigniew Karalus

p.o. Sekretarz Paweł Andrzejczak

 

 

 KOMUNIKAT
Zarządu Koła Łowieckiego nr 14 „Leśnik”
z dnia 07.09.2020

Zarząd Koła Łowieckiego nr 14 „LEŚNIK” działając w oparciu o par. 64 Statutu PZŁ, postanowił na posiedzeniu Zarządu Koła w dniu 07.09.2020r upoważnić n/w członków Koła do ważenia zwierzyny pobranej na użytek własny w następujących obwodach:

 1. DLA OBWODU „296” – Kol .Jarosław MARCINIAK , Jacek SZCZEPANIK ,
  Zbigniew KARALUS.
 2. DLA OBWODU „208 i 209” – Kol. Józef WIŚNIEWSKI, Gerard PYRZAK ,
  Jakub BRYLEWSKI ,Zbigniew KARALUS.
 3. DLA OBWODU ”139” – Kol.Andrzej NOWAK , Zbigniew KĘDZIERSKI ,
  Milan DRZEWIECKI , Zbigniew KARALUS.
  ZA ZARZĄD : Sekretarz.    Pozdrawiam Darz Bór!

 

INFORMACJA

Zarząd Koła informuje, że koledzy:
Zbigniew Tadeusz Francuzowicz,
Michał Haufa,
Mariusz Szczepanik,
Robert Walorczyk
posiadają  nadane przez Zarząd Główny PZŁ  uprawnienia Sędziego i Instruktora Strzelectwa Myśliwskiego. Uprawnieni są oni  do wydawania zaświadczeń o przestrzelaniu broni na strzelnicy (po uprzednim wpisaniu do książki, która znajduje się na strzelnicy). Koledzy myśliwi, którzy nie mają aktualnych zaświadczeń o przestrzelaniu broni mogą się do nich zgłaszać.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.