Z okazji Ślubu kolegi Marka Nowaka Zarząd oraz Wszyscy członkowie Koła Łowieckiego Leśnik 14 Składają Najserdeczniejsze Życzenia:

Z Bożej woli połączeni węzłem, co dwoje serc tych splata, żyjcie szczęśliwie tu na ziemi, niech Wam w miłości płyną lata, niech miłość, dobroć oraz ufność, która dziś w sercach Waszych gości, wraz z Bożą łaską i pomocą da Wam moc szczęścia i radości.
Darz Bór

                                         KOMUNIKAT

Zarządu Koła Łowieckiego nr 14 „Leśnik”

Zarząd Koła Łowieckiego Nr 14 LEŚNIK na posiedzeniu w dniu 28.06.2021 r. podjął uchwałę o skreśleniu z listy członków Koła kol. Łukasza Fiszera z uwagi na zaległości finansowe wobec Koła. Od uchwały przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od jej doręczenia do WZCzK za pośrednictwem Zarządu Koła.

KOMUNIKAT

Zarządu Koła Łowieckiego nr 14 „Leśnik”

 Zarząd Koła Łowieckiego Nr 14 LEŚNIK na posiedzeniu w dniu 28.06.2021 r. podjął uchwałę o urlopowaniu kol. Krzysztofa Janiaka na okres 2 lat. Uchwała wchodzi w życie po uregulowaniu należności finansowych wobec Koła, w tym składki członkowskiej do końca roku kalendarzowego, w którym podjęto uchwałę.

KOMUNIKAT
Zarządu Okręgowego PZŁ 

Regulamin Zawody Strzeleckie 2021

KOMUNIKAT

Zarządu Koła Łowieckiego nr 14 „Leśnik”

Zarząd koła w dniu 17.05.2021 r podjął uchwałę o powierzeniu obowiązków sekretarza koła kol.Pawłowi Andrzejczakowi od dnia 01.06.2021r skarbnika koła Kol.Stanisławowi Kubiakowi od dnia 17.05.2021 r W/w będą pełnić te obowiązki do czasu najbliższego Walnego zebrania Członków koła.

KOMUNIKAT

Zarządu Koła Łowieckiego nr 14 „Leśnik”

Zarząd koła łowieckiego nr 14 Leśnik w Poznaniu podjął uchwałę nr 8 z dnia 07.09.2020 r. o wystąpieniu z wnioskiem do ZO PZŁ w Poznaniu o nadanie klo. Pawłowi Andrzejczakowi funkcjonowania łowczego w systemie informatycznym.
Uzasadnienie w związku z brakiem podłowczego dla obwodów 208 i 209 łowczemu koła przybyło więcej obowiązków, aby koło mogło funkcjonować na bieżąco musi być udzielona pomoc łowczemu, szczególnie w sprawach informatycznych.

Za zarząd: Sekretarz.

 

KOMUNIKAT
Zarządu Koła Łowieckiego nr 14 „Leśnik”

Zarząd Koła w dniu 07.09.2020 r na swym plenarnym posiedzeniu przyjął na staż w kole łowieckim Kol.Wojciecha Grodzkiego z Poznania wyznaczając  opiekuna  Zbigniewa  Zielińskiego/Uchwała Zarządu Koła nr.6
Kol.Huberta Kasińskiego z Międzychodu- wyznaczając  opiekuna Zbigniewa  Tadeusza Francuzowicza/Uchwała Zarządu Koła nr.4
ZA ZARZĄD : Sekretarz.    Pozdrawiam Darz Bór!

 

 

KOMUNIKAT
Zarządu Koła Łowieckiego nr 14 „Leśnik”

Wszelkie sprawy gospodarki łowieckiej  dotyczące obwodu 208 i 209 od dnia 09.05.2020r  należy uzgadniać i zgłaszać łowczemu koła – Zbigniewowi Karalusowi telefonicznie lub meilowo.
ZA ZARZĄD : Sekretarz.    Pozdrawiam Darz Bór!

 

KOMUNIKAT
Zarządu Koła Łowieckiego nr 14 „Leśnik”

Zarząd koła łowieckiego Leśnik 14 w Poznaniu informuje, iż w związku z epidemią wszystkie korespondencje prosimy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  ztfrancuzowicz@wp.pl

 

KOMUNIKAT
Zarządu Okręgowego PZŁ 

Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu informuje, że w związku z sytuacją epidemiologiczną
i zaleceniami ZG PZŁ biuro Zarządu pracować będzie w trybie zarządzania kryzysowego.

Wstrzymuje się wszelkie szkolenia i imprezy. Biuro nie przyjmuje interesantów – wszelkie sprawy należy załatwiać drogą mailowa lub telefonicznie.

 

KOMUNIKAT
Zarządu Okręgowego PZŁ 

ASF informacja

 

 KOMUNIKAT
Zarządu Koła Łowieckiego nr 14 „Leśnik”
z dnia 07.09.2020

Zarząd Koła Łowieckiego nr 14 „LEŚNIK” działając w oparciu o par. 64 Statutu PZŁ, postanowił na posiedzeniu Zarządu Koła w dniu 07.09.2020r upoważnić n/w członków Koła do ważenia zwierzyny pobranej na użytek własny w następujących obwodach:

 1. DLA OBWODU „296” – Kol .Jarosław MARCINIAK , Jacek SZCZEPANIK ,
  Zbigniew KARALUS.
 2. DLA OBWODU „208 i 209” – Kol. Józef WIŚNIEWSKI, Gerard PYRZAK ,
  Jakub BRYLEWSKI ,Zbigniew KARALUS.
 3. DLA OBWODU ”139” – Kol.Andrzej NOWAK , Zbigniew KĘDZIERSKI ,
  Milan DRZEWIECKI , Zbigniew KARALUS.
  ZA ZARZĄD : Sekretarz.    Pozdrawiam Darz Bór!

 

INFORMACJA

Zarząd Koła informuje, że koledzy:
Zbigniew Tadeusz Francuzowicz,
Michał Haufa,
Mariusz Szczepanik,
Robert Walorczyk
posiadają  nadane przez Zarząd Główny PZŁ  uprawnienia Sędziego i Instruktora Strzelectwa Myśliwskiego. Uprawnieni są oni  do wydawania zaświadczeń o przestrzelaniu broni na strzelnicy (po uprzednim wpisaniu do książki, która znajduje się na strzelnicy). Koledzy myśliwi, którzy nie mają aktualnych zaświadczeń o przestrzelaniu broni mogą się do nich zgłaszać.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz